0Item(s)
0 0

10 MITOS BISNES TADIKA

Product Code EN2028
Product Name: 10 MITOS BISNES TADIKA
Category: Noraminah Omar
Date Created: July 5, 2020 11:41:14 PM
Original Price: USD 5.00
After Discount: USD 2.50

10 MITOS BISNES TADIKA

Buku ini mengandungi 7 bab yang mengupas tentang latar belakang industri bisnes tadika di Malaysia. Buku ini mendedahkan 10 mitos dan fahaman yang salah tentang bisnes tadika. Mengetahui semua ini, pembaca dapat menimbangkan semula semua perkara yang melibatkan keadaan semasa sama ada sebagai usahawan bisnes tadika atau sedang merancang untuk ke arah itu.

Dalam bab akhir, penulis menceritakan proses beliau membuat keputusan membuka sebuah perniagaan yang memerlukan modal sebanyak RM200K dengan keadaan anak-anak masih kecil, tanpa ada wang simpanan sendiri yang banyak.