0Item(s)
0 0

RPA BAHASA, KOMUNIKASI & LITERASI AWAL

Product Code EA2304
Product Name: RPA BAHASA, KOMUNIKASI & LITERASI AWAL
Category: AAA Penulis
Date Created: December 1, 2020 9:26:11 PM
Original Price: USD 4.00
After Discount: USD 2.00

RPA BAHASA, KOMUNIKASI & LITERASI AWAL

EBook RPA Bahasa, Komunikasi Dan Literasi Awal ialah panduan menulis Rancangan Pelaksanaan Aktiviti (RPA) kepada pendidik atau pengasuh di TASKA, peserta Kursus Asas Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak PERMATA (KAP) dan sesiapa sahaja yang terlibat dengan bidang pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak di bawah usia 4 tahun .

Di dalam EBook yang mengandungi 8 bab ini menerangkan tentang kurikulum PERMATA Negara, falsafah dan matlamat kurikulum . Selain dari itu, diterangkan juga aktiviti yang dapat meningkatkan perkembangan bahasa di kalangan kanak-kanak dan bagaimana membuat RPA mengenainya. Penulis menyediakan contoh-contoh RPA supaya pembaca dapat melihat perbezaan menulis RPA mengikut usia kanak-kanak dari 3 bulan hingga ke 4 tahun apabila membaca Ebook ini.